Tại hội thảo về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và thai nhi do