Trong mùa dịch Covid-19 thì mua hàng online đã trở thành một xu hướng