Ngày 12/12 vừa qua được xem là một trong những ngày bán hàng khuyến