Remote Shopping là một tính năng mua sắm trực tuyến mới, tích hợp với