Một cách chắc chắn rằng, ví điện tử và thanh toán online đang là