Thời đại công nghệ số thì việc kiếm tiền hay quản lý các khoản