Trong một tập của chương trình kinh doanh nổi tiếng ‘Thương vụ bạc tỷ