Khép lại bốn ngày sự kiện với nhiều hoạt động hấp dẫn, VIETBABY 2019