Cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, thị trường