Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển vượt bậc, mỗi