Trong bối cảnh cả thế giới mải mê đối phó với dịch Covid-19 đang