Có một đặc điểm các khách hàng mua hàng online rất thích đặt hàng