Crypto Technology của Nga đã cho ra mắt sản phẩm mới của mình, Cashbox