Đã là những người đẹp, sao nữ có tiếng trong Showbiz thì đi kèm