Dịch Covid-19 đã làm xáo trộn gần như tất cả mọi hoạt động, cuộc