Thị trường luôn thay đổi từng ngày từng giờ, thị trường trực tuyến còn