Năm nay, KPOP có tới 4 nhóm nhạc thần tượng đặc biệt được lọt