Trước đây, từng có thời gian mạng xã hội rộ lên những câu chuyện